Skupinové aktivity v Sunrise

 

Zvukoterapia a Soundhealing – NOVÉ

Pozývame Vás na skupinovú zvukoterapiu a Soundhelaing  s Mgr. Dianou Lipovskou.

Zvukoterapia v terapii využíva tibecké misy pre harmonizáciu tela a mysle. Je to relaxačná metóda, ktorá pomáha obnoviť rovnováhu tela a mysle, podporuje celkové zdravie človeka.

Lektorka: Mgr. Diana Lipovská

Kedy? v stredu od 19.30-20-30

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 20 €/osoba

 

Šaolínske Wu Gulun kung fu s majstrom Emiliom Pacini – NOVÉ

Pravidelné cvičenia zamerané na podporu rovnováhy tela a mysle v tradičnom čínskom štýle kung fu.  Je  zamerané na vnútornú prácu regulácie tela a pohybu, a prácu s Čchi (vnútorná energia tela). Štýl Gulun kung fu podporuje zdravý a telu prirodzený pohyb, podporuje stabilitu tela, vitalitu,  vnútornú istotu a tiež celkové zdravie. Nie je aktívnym bojovým štýlom kung fu, ale je zamerané skôr na pomalý pohyb a koncentráciu v pohybe. Učí schopnosti vnímať svoje telo, vedieť ho regulovať, uvoľniť a aj aktivizovať. Štýl Gulung kung fu vychádza z filozofie taoizmu, pracuje s Čchi tela a na rovnováhe Jin a Jang v tele, v prepojení s pohybom tradičného bojového umenia šaolínskych mníchov. Majster Emilio Pacini je jediný majster na Slovensku, ktorý učí tento štýl kung fu a 20 rokov sa aktívne vzdeláva v Číne.

Wu Gulun kung fu je vhodné pre všetkých, ktorí sa chcete udržať v rovnováhe, no tiež vo vnútornej a fyzickej kondícii a stabilite. Nie je to iba relax, ale je to aktívna práca na sebe v prepojení mysle a tela v pohybe.

Majster: Emilio Pacini

Kedy? utorok od 19.00-20-00

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 40 €/osoba/mesiac

 

▸ Terapeutická práca s telom, kreatívny pohyb, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia – otvorenie novej skupiny v piatok 17.5.

Skupinová terapeutická práca zameraná na podporu spontánneho a kreatívneho pohybu, sebavyjadrenia. Využívame pri nej techniky spojené s pohybom a so spontánnym tancom, ktorý je prirodzený každej žene. Využívame prácu s dychom, pre lepšie okysličenie organizmu. Tiež relaxačné a uvoľňujúce cvičenia, imaginatívne techniky a iné. Primárne vychádzame z psychoterapie zameranej na telo a z psychosomatického významu jednotlivých segmetov tela, z tanečno-pohybovej terapie, práce s Qi podľa tradičnej čínskej medicíny.
Terapeutická skupina je vhodná pre všetky ženy, ktoré sa potrebujú uvoľniť a zrelaxovať, chcú sa naučiť zvládať a odolávať stresu. Tiež pri úzkostných a panických stavoch, pre podporu spontánnosti a pre uvoľnenie napätia, pre podporu tvorivosti a zmenu rigidných vzorcov správania.

Podporuje sebavyjadrenie a tak aj sebavedomie ženy, je zameraná na sebapoznanie osobnostných vlastností a vzorcov nevhodného správania pre telo. Podporuje regeneráciu organizmu a celkové zdravie.

Terapeutka: PhDr. Denisa Maderová
Kedy? piatky od 17.30 do 19:00

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 25 €/osoba

 

▸ Terapeutická skupina pre PPP, zameraná na psychickú podporu a sebaprijatie, prepojenie tela a emócií prostredníctvom psychoterapie zameranej na telo – skupinka momentálne neprebieha, no môžete sa prihlásiť

Terapeutická skupinka PPP bude zameraná na vzájomnú podporu a porozumenie dievčat a žien v rámci skupiny, pre podporu sebaprijatia prostredníctvom práce s emóciami a telesnými pocitmi, v prepojení s pohybom. Tým bude nápomocná integrácii negatívneho obrazu o sebe a negatívneho prežívania.

V rámci edukácie budeme vysvetľovať ako funguje tráviaci systém a celkový organizmus z pohľadu západnej ale aj celostnej medicíny, ako ovplyvňujú naše myšlienky a emócie trávenie. Budeme sa venovať významu a funkcii jednotlivých orgánov podľa Tradičnej čínskej medicíny a tiež správnej výžive a dietetike podľa TČM.

V zážitkovej práci zameranej na sebapoznanie budeme využívať metódy psychoterapie zameranej na telo, kreatívny pohyb a prvky tanca pre uvoľnenie tela a pre podporu spontánneho prejavu. Budeme tiež využívať uvoľňujúce cvičenia a relaxačné techniky, imaginácie a kresbu.

Stretnutia budú zamerané na posilnenie vnútorných zdrojov dievčat a žien prostredníctvom skupinovej práce a ich vzájomnej podpory, prostredníctvom vnútornej práce a sebapoznania. Podporia ich v spontánnosti, v sebavyjadrení a v sebavedomí. Práca s telom a pohybom pomôže prepojiť telo a psychiku, integrovať negatívne pocity z prežívania seba a vlastného tela.

Terapeutka: PhDr. Denisa Maderová, odborná asistentka Bc. PhDr. Lucia Adamovská
Kedy? utorky od 18.00 – 19.30

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 25 €/osoba

 

Ako porozumieť emóciám prostredníctvom arte terapie

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci skupiny budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme…

Arte terapeutka: Mgr. Katarína Mihinová

Kedy? pondelky od 17.30 – 19.00
Cena: 25 €/osoba

 

▸ Podporná terapeutická skupina – skupinka momentálne neprebieha, no môžete sa prihlásiť

Zameraná pre podporu sebavedomia cez prijatie seba prostredníctvom členov skupiny. Vedie k posilneniu vnútornej istoty a sily, k redukcii úzkostí, strachu a k nájdeniu podpory pre seba v kolektíve.

Poradca: Mgr. Martin Mikulič
Kedy? piatok (každý druhý) od 15.30 – 17.00
Cena: 25 €/osoba

 

Workshop pre ženy: „ Poslanie ženy v tomto svete“

Zameraný na podporu vnútornej sily ženy, jej duševnej a duchovnej podstaty. Cieľom je podporiť schopnosť prijímať otvorene pozitívne emócie, ktoré prichádzajú v tichu, meditácii alebo pri pohybe a hudbe z vnútra, kedy budete môcť intenzívnejšie preciťovať kontakt so sebou, no tak isto ich budete môcť vnímať a cítiť od iných ľudí.
Na workshope sa naučíme čerpať silu z vnútorných zdrojov, prírodných živlov a princípov, ktoré Vám pomôžu nájsť spôsob a cestu k uzdraveniu Vašich emocionálnych zranení a blokov, aby ste mohli intenzívnejšie preciťovať nekonečnú lásku a otvorenosť, hlavne ku sebe samej.
Workshop bude zameraný na uzdravovanie a liečenie starých tráum a zranení, vedie k celkovej harmonizácii a k podpore samoregulácie – fyzického, duševného a duchovného tela.
Na kurze bude využívaná práca s telom, mentálnymi technikami, imaginatívne cvičenia, pohybové aktivity, diagnostika charakteru a teória bio- psycho-sexuálneho vývinu ženy a muža, liečebné metódy budú obohatené o kvantovú terapiu svetlom ( Ruská škola).

Lektorky:Ing. Dagmar Vojteková – bioterapeutka, regresná terapeutka, lektorka a terapeutka kranio-sakrálnej terapie, osteopatie, Kvantovej terapie svetlom, koučka, masérka a iné.
PhDr. Denisa Maderová – body-psychoterapeutka
Kedy? Pri dostatočnom počte záujemkýň (8)

Cena: 150 €/osoba/2 dni

 

Workshop: “Ako žiť v súlade so svojim telom a jeho potrebami?”

2 – dňový seminár sa bude zameriavať na podporu homeostázy a samouzdravujúcich mechanizmov tela.

Teoreticky budeme vychádzať z vývinových teórii hlbinnej psychológie a na telo zameranej psychoterapie, v z mysle formovania konštitúcie tela v súvislosti s frustráciou a psychickou traumatizáciou v ranom detstve, v prepojení s teóriou a funkciou orgánov Zang fu, podľa Tradičnej čínskej medicíny.

Bližšie sa budeme venovať teórii Jin-Jang, priblížime si psychosomatickú teóriu podľa Reicha  a Boysen ( na telo zameranej psychoterapie), ktoré sú dôležité pre zdravé fungovanie organizmu.

Tradičná čínska medicína vníma človeka v prepojení tela a psychiky.
Pracuje na vyrovnávaní nedostatkov a vylučovaní škodlivín v tele, ktoré sú riadené orgánmi tela, tokom krvi a energie (QI) v tele, tekutín.
Vychádza z teórie 5. elementov, čo znamená, piatich orgánov tela. Tie zodpovedajú tak ako za somatické, aj za psychické procesy.
Podľa tradičnej čínskej medicíny je nerovnováha tela tak ako na somatickej, aj na psychickej úrovni riadená piatimi orgánmi tela Zang a ich párovými orgánmi Fu.
In nerovnováha spôsobuje ochorenie v tele, somatické a emočné bloky vplývajú na celkové zdravie a vitalitu človeka.
Tradičná čínska medicína pracuje v terapii prostredníctvom akupunktúry a ošetrenia akupunktúrnych bodov na dráhach jednotlivých orgánov, pracuje na ošetrení akupunktúrnych bodov na dráhach prostredníctvom moxy, baniek, prostredníctvom tiuna masáží, ktoré priamo ovplyvňujú dráhy orgánov, telo a psychiku. Taktiež pomáha uzdraveniu tela a psychiky prostredníctvom bylinných zmesí – Fytoterapie.

Lektori: PhDr. Denisa Maderová a Ján Krehák

Kde? AF Rehab, Račianska 66, Bratislava (www.afrehab.sk)

Cena kurzu: 150 €

 

Back to Top