Bc. PhDr. Lucia Adamovská

Individuálny koučing, poradenstvo v zdravom životnom štýle, psychologické poradenstvo pod supervíziou


Služby:

  • Podporné poradenstvo pri hľadaní vlastného potenciálu
  • Podpora vnútorných zdrojov a sebavedomia
  • Sprevádzanie k objaveniu organizačných schopností a zaradeniu sa do bežného života
  • Odbúranie trémy, strachu z vystupovania a rozvíjanie prezentačných schopností
  • Efektívne riešenie a vytvorenie možných stratégii pre dosiahnutie cieľa
  • Podporná práca k uskutočneniu zmeny v bežnom živote, podpora k uvedomeniu si svojej vlastnej hodnoty a zodpovednosti za svoj život
  • Sprevádzanie pri hľadaní smerovania v živote a objavovanie životných hodnôt
  • Hľadanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom
  • Zmena životného štýlu, zmena osobných návykov
  • Podpora návratu do pracovného procesu po materskej/rodičovskej dovolenke

PROFIL

Bc. PhDr. Lucia Adamovská

Poradkyňa a kouč, odborná asistentka

KVALIFIKÁCIA

Akademické vzdelanie:

 • V súčasnosti študuje druhý stupeň Titl. Magister, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie, Bratislava (Slovensko), odbor psychológia
 • 2018-2022: Titl. Bakalár, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie, Bratislava (Slovensko), odbor psychológia
 • 2011: Titl. PhDr. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava (Slovensko), odbor politológia
 • 2007–2009: Titl. Magister,  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava (Slovensko), odbor politológia
 • 2004–2007:  Titl. Bakalár, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava (Slovensko), odbor politológia
 • 1999–2003: SOŠ Pedagogická Bratislava, Bratislava (Slovensko). odbor Kultúrno-výchovný pracovník.

Odborné vzdelanie:

 • Life coaching – transformational conversations changing lives. (Životný koučing – transformačné rozhovory meniace životy) ACSTH certifikovaný výcvik v koučovaní špecializovaný na životné témy, November 2021 až Apríl 2022, Inštitúcia: Business Coaching College, s. r. o., Lektorky: Zuzana Karpinská, Denisa Sofia Kmecová

Ďalšie odborné vzdelávanie:

 • Vzťahová väzba v dospelosti, November 2020, Inštitúcia: Coaching plus, Lektorka: Dr. Una McCluskey
 • Práca s párom a rodinou, Január 2021, Inštitúcia: Coaching plus, Lektor: Vlado Hambálek
 • Vplyv výchovy na vývin mozgu a správania dieťaťa, 30 – 31. 03 2021, Inštitúcia: Inštitút rodinnej terapie, Lektor: Dušana Priehradná
 • Diagnostika a terapia disociatívnych porúch, Apríl – Máj 2021, Inštitúcia: SIPE, Lektorka: Suzette Boon, PhD. (Holandsko)
 • Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty, 19.05. 2021, Inštitúcia: Inštitút rodinnej terapie, Lektor: Monika Boričová
 • Tréningový program Power Toastmasters, Víkendový tréning, 12.-13. 6. 2021, Lektor: Andrej Mažáry
 • Letná adlerovská škola, 03.Júl – 6. júl 2021, Inštitúcia: Individuálnapsychologia.sk, Lektorka Peggy Pelonis (Grécko),
 • Súrodenci a súrodenecká rivalita, 13.09. 2021, Inštitúcia: Inštitút rodinnej terapie, Lektor: Monika Boričová
 • Sebaregulácia vs. sebakontrola, 11.10. 2021, Inštitúcia: Inštitút rodinnej terapie, Lektor: Monika Boričová
 • Storytelling, November 2021, Inštitúcia: Mansio, Lektorka: Mirka Štepánková (Česká republika)
 • Slovenskí Toastmasters, Nezisková organizácia – zdokonaľuje prezentačné, rečnícke a líderské zručnosti, Členka: Október 2020
 • Mindfulness, 8 týždňový kurz, Október – December 2021, Inštitúcia: Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Lektorka: Mgr. Albertová Majerčáková, PhD.
 • Psychoedukácia – Trauma, 22.03.2022, Inštitúcia: Sipe, Lektorka Hana Vojtová
 • Encouragement: Umenie povzbudiť a motivovať, 28.03.2022, Inštitúcia: Mansio, Lektorka: Mirka Štepánková (Česká republika)

Webináre:

 • Imposter syndrom, Máj 2021, Inštitúcia: Grow job, Lektorka: Denisa Dedičová
 • Sebadisciplína, Máj 2021, Inštútúcia: Grow job, Lektorka: Barbora Vacková
 • Radikálni otevrenost, Jún 2021, Inštitúcia: Grow Job, Lektorka: Barbora Vacková
 • Kreativita a inovace: kde vzít nápady a jak z nich vybrat ti nejlepší, Október 2021, Inštitúcia: Grow Job

Prax:

 • 2022 – 2023: Viceprezidentka pre PR, Slovenskí Toastmasters – Nezisková organizácia -zdokonaľuje prezentačné, rečnícke a líderské zručnosti
 • 2021 – 2022: Viceprezidentka pre PR, Slovenskí Toastmasters – Nezisková organizácia -zdokonaľuje prezentačné, rečnícke a líderské zručnosti
 • 2008 – 2020: Referentka pre vedu a výskum, Ekonomická univerzita v Bratislave  (Slovensko)
 • 2005 – 2008: Asistentka, Ekonomická univerzita v Bratislave  (Slovensko)

mail: lucia.adamovska@sunriseporadna.sk
tel: +421 905 409 974
Back to Top