CENNÍK VÝKONOV SUNRISE

Psychologické a terapeutické centrum, centrum psychosomatiky a celostnej medicíny

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A TERAPIA PRE DETI
Psychologické poradenstvo, podporná terapia a body-psychoterapia pre deti (60 min.) 50 – 60 €
Psychologické poradenstvo dieťa a rodič (60 min.) 60 €
Psychologické poradenstvo pre rodičov a rodinná terapia (do 90 min.)  70 €

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A TERAPIA PRE DOSPELÝCH
Psychologické poradenstvo a podporná terapia pre jednotlivca (50 min.) 50 – 60 €
Psychologické poradenstvo pre pár (60 min.) 70 €
Psychological counselling and psychotherapy for individual in English language (50 min.) 60 €
Psychological counseling and psychotherapy for pair (60 min.) 70 €

PSYCHOTERAPIA ZAMERANÁ NA TELO – BODY-PSYCHOTERAPIA,
PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOSOMATICKÁ KONZULTÁCIA – PhDr. Denisa Maderová
Vstupná psychodiagnostická konzultácia a anamnestický rozhovor s celostným prístupom, zameraná na pomenovanie problému a navrhnutie terapeutických postupov (60 – 90 min.) 60 – 70 €
Individuálna psychoterapia a hlbinná psychoterapia zameraná na telo – body-psychoterapia, terapia s celostným prístupom (75 min.) 60 €
Online konzultácia a psychoterapia – deti a dospelí (50 -90 min.)         50 – 70 €

PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie pre zdravotné účely (120 min.) 120 €
Čiastkové psychodiagnostické vyšetrenie pre zdravotné účely (60 min.) 60 €
Vypracovanie psychologickej správy, nálezu s konzultáciou (do 20min) – iba na vyžiadanie 50 €

RELAXAČNÉ TECHNIKY
 Stabilizačné a uvoľňujúce techniky, kranio-sakrálna terapia (60 – 75 min.) 60 €

TERAPEUTICKÉ MASÁŽE
Biodynamická masáž – podporuje integráciu nevedomých procesov a samouzdravujúce mechanizmy tela (60 min.) 60 €
Deep draining – hĺbková masáž, detoxifikačná (90 min.) 70 €
Všetky terapeutické masáže a relaxačné techniky sú súčasťou dlhodobej psychoterapie zameranej na telo. Sú indikované v rámci terapeutického procesu po zvážení terapeutky Denisy Maderovej alebo na odporučenie lekára.

TERAPEUTICKÁ SKUPINA PRE PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
90 min./1 osoba 25 €
TERAPEUTICKÁ PRÁCA S TELOM, KREATÍVNY POHYB, UVOĽŇUJÚCE A RELAXAČNÉ CVIČENIA
90 min./1 osoba 25 €

Nie sme zmluvnými partnermi poisťovní SR

PRI NEODHLÁSENÍ SA DO 24 HODÍN PRED TERMÍNOM
POČAS PRACOVNÉHO TÝŽDŇA A NAJNESKÔR V PIATOK PRED VÍKENDOM, ÚČTUJEME STORNO POPLATOK V PLNEJ SUME

Back to Top