Mgr. Katarína Mihinová

Psychologička, arteterapeutka

Individuálna arteterapia pre deti a dospelých, párová a skupinová arteterapia

 • Emocionálne problémy – úzkosť, strach, depresie, stres, ťažkosti s prejavovaním emócií alebo s ich zvládaním
 • Osobnostné problémy – nízke sebavedomie, „hľadanie sa“, ťažkosti s rozhodovaním
 • Vzťahové problémy – vzťah k sebe, vzťah rodič-dieťa, partnerské vzťahy
 • Podporná terapia pri zvládaní náročných životných situácií
 •  

  Výtvarné zručnosti ani predchádzajúca skúsenosť s výtvarnou tvorbou nie je podmienkou pre účasť na arteterapeutickom sedení. Dôležitá je otvorenosť k tvorivému procesu, rôznym výtvarným pomôckam a materiálom.

PROFIL

KVALIFIKÁCIA

         Vzdelanie:

 • 1997-2002 jednoodborové štúdium psychológie, fakulta humanistiky, Trnavská univerzita
 • Aktuálne vo výcviku v na emócie zameranej psychoterapie (EFT) pod vedením J. Halamovej

        Ďalšie vzdelávanie:

 • Creative Helpers: Supporting Through Art-Based Activity, lektorka: C. Mehlomakulu, Creativity in Therapy
 • Systematický kurz arteterapie, Artter
 • Foundation in Art Therapy Course, Britská arteterapeutická asociácia (BAAT)
 • Symbol terapia, lektorky: Janošková, Uhrová, Slovenská spoločnosť pre KIP
 • A, B semináre v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (KIP)
 • Systematický kurz arteterapie, lektorka: H. Strndalová, Česká arteterapeutická asociácia (ČAA)
 • Krátkodobé arteterapeutické semináre pod vedením Beate Albrich, Marie Lhotovej. Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann
 • OZ ArteaOd 2009   arteterapeutka, lektorka, štatutárna zástupkyňaVedenie arteterapeutických skupín pre deti, dospelých a seniorov. Lektorská činnosť – vzdelávanie odborníkov z radov pomáhajúcich profesií. Organizácia medzinárodnej konferencie. Organizácia vzdelávacích podujatí pre pomáhajúce profesie.
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie– lektorkaVedenie online školení kariérneho poradenstva a výchovy odborných a pedagogických zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach. Vedenie skupín Sociálno-psychologického výcviku (prezenčne aj online) pre odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti školstva so zameraním na multidisciplinárnu spoluprácu
 • OZ Človek v ohrození2009-2011 projektová manažérkaKoordinácia projektu „Watch and Change“ na stredných školách, Vzdelávacie a osvetové aktivity pre študentov a študentky stredných škôl na rozvoj kritického myslenia, rozvoj empatie a podporu všímavosti a tolerancie voči rôznorodosti
 • Dekra kvalifikácia a poradenstvo2006 -2009 HR konzultantka
 • Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pre stredoškolskú mládež pri KPPP2005-2006 psychologičkavedenie skupinových preventívnych programov pre žiakov a žiačky stredných škôl
 • Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, ČR– psychologička, rodinná poradkyňaPoradenstvo; individuálna, párová, rodinná a skupinová terapia. 
Ak hľadáte podporu pre svoju emocionálnu pohodu, osobný rozvoj alebo duševné zdravie, potom je arteterapia účinným spôsobom, ako preskúmať a spracovať svoje myšlienky, pocity a skúsenosti. Arteterapia je forma terapie, ktorá zahŕňa použitie umenia alebo kreatívnych materiálov, keď samotné slová nie sú dostatočne účinné na to, aby sprostredkovali naše emócie, frustrácie a obavy.

Výtvarné zručnosti ani predchádzajúca skúsenosť s výtvarnou tvorbou nie je podmienkou pre účasť na arteterapeutickom sedení. Dôležitá je otvorenosť k tvorivému procesu, rôznym výtvarným pomôckam a materiálom.

Proces arteterapie využíva umelecké materiály, ktoré nám pomáhajú poskytnúť alternatívny spôsob skúmania problémov v terapeutickom prostredí, ktoré je podporné, bezpečné a dôveryhodné.

mail: katka.arte@sunriseporadna.sk

tel: +421 910 922 282

Konzultačný deň: Pondelok

Back to Top