Skupinové aktivity v Sunrise

 

▸ Terapeutická práca s telom, kreatívny pohyb, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia pre ženy

Skupinová terapeutická práca zameraná na podporu spontánneho a kreatívneho pohybu, sebavyjadrenia. Využívame pri nej techniky spojené s pohybom a so spontánnym tancom, ktorý je prirodzený každej žene. Využívame prácu s dychom, pre lepšie okysličenie organizmu. Tiež relaxačné a uvoľňujúce cvičenia, imaginatívne techniky a iné. Primárne vychádzame z psychoterapie zameranej na telo a z psychosomatického významu jednotlivých segmetov tela, z tanečno-pohybovej terapie, práce s Qi podľa tradičnej čínskej medicíny.
Terapeutická skupina je vhodná pre všetky ženy, ktoré sa potrebujú uvoľniť a zrelaxovať, chcú sa naučiť zvládať a odolávať stresu. Tiež pri úzkostných a panických stavoch, pre podporu spontánnosti a pre uvoľnenie napätia, pre podporu tvorivosti a zmenu rigidných vzorcov správania.

Podporuje sebavyjadrenie a tak aj sebavedomie ženy, je zameraná na sebapoznanie osobnostných vlastností a vzorcov nevhodného správania pre telo. Podporuje regeneráciu organizmu a celkové zdravie.

Lektor: PhDr. Denisa Maderová
Kedy? piatky od 16.30 do 18:00

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 20 €/osoba

 

▸ Terapeutická skupina pre PPP, zameraná na integráciu tela a emócií prostredníctvom psychoterapie zameranej na telo a celostnej medicíny – začíname september – október 2022, v tomto období sa môžete do skupinky prihlásiť

Forma skupinovej práce a psychoterapie v ktorej využívame metódy z psychoterapie zameranej na telo, uvoľňujúce cvičenia, pohyb a techniky, ktoré podporujú sebaprijatie a tiež vnímanie fyzických pocitov a emócií pre lepšiu integráciu tela a negatívnych pocitov.

V rámci edukácie budeme vysvetľovať ako funguje tráviaci systém a celkový organizmus z pohľadu medicíny, aké je vhodné stravovanie a ako ovplyvňujú naše orgány emocionálne prežívanie. Ako funguje telo, pokiaľ je nedostatočne vyživované.  Budeme vychádzať z teórií Tradičnej čínskej medicíny.

Na skupinke budeme využívať aj kreatívny pohyb a prvky tanca pre uvoľnenie tela a pre podporu spontánneho prejavu, ktorý nabúrava stereotypy a rigiditu spôsobenú dlhodobou sebakontrolou.

Stretnutia budú zamerané na posilnenie vnútorných zdrojov prostredníctvom vnútornej práce a sebavyjadrenia, rozvíjajú kreativitu a schopnosť byť viac prispôsobivá/ý, otvorená/ý a tvorivá/ý. Dodávajú primárne ženám vnútornú silu, podporujú ich v prijatí seba a posilňujú ich sebavedomie.

V rámci cvičení budeme využívať metódy psychoterapie zameranej na telo, tanečnej pohybovej terapie, prácu s dychom, sebareflexiu, základný prístup dýchania a cviční podľa Čchi  kungu.

Lektor: PhDr. Denisa Maderová, MSc. Soňa Algayerová
Kedy? utorky od 18.00 – 19.30

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 25 €/osoba

 

▸ Podporná terapeutická skupina

Zameraná pre podporu sebavedomia cez prijatie seba prostredníctvom členov skupiny. Vedie k posilneniu vnútornej istoty a sily, k redukcii úzkostí, strachu a k nájdeniu podpory pre seba v kolektíve.

Terapeuti: Mgr. Martin Mikulič
Kedy? piatok (každý druhý) od 15.30 – 17.00
Cena: 20 €/osoba

 

Terapeutická joga – začíname od septembra

Pohybová aktivita zameraná na uvoľnenie a regeneráciu tela prostredníctvom techník z jogy a meditácií. Vhodná pre všetkých, ktorí majú radi uvoľňujúci pohyb alebo si potrebujú popri sedavom zamestnaní uvoľniť chrbticu, svaly a kĺby bezpečným spôsobom. Ak sa cítite unavení, cítite napätie vo svaloch a nepružnosť tela, obzvlášť vhodná pri liečbe pohybového aparátu.

S certifikovanou lektorkou jogy  – Ing. Renátou Pariskovou.

Kedy? štvrtok od 18-00 – 19.00
Cena: 9 €/osoba

 

Workshop pre ženy:„ Poslanie ženy v tomto svete“

Zameraný na podporu vnútornej sily ženy, jej duševnej a duchovnej podstaty. Cieľom je podporiť schopnosť prijímať otvorene pozitívne emócie, ktoré prichádzajú v tichu, meditácii alebo pri pohybe a hudbe z vnútra, kedy budete môcť intenzívnejšie preciťovať kontakt so sebou, no tak isto ich budete môcť vnímať a cítiť od iných ľudí.
Na workshope sa naučíme čerpať silu z vnútorných zdrojov, prírodných živlov a princípov, ktoré Vám pomôžu nájsť spôsob a cestu k uzdraveniu Vašich emocionálnych zranení a blokov, aby ste mohli intenzívnejšie preciťovať nekonečnú lásku a otvorenosť, hlavne ku sebe samej.
Workshop bude zameraný na uzdravovanie a liečenie starých tráum a zranení, vedie k celkovej harmonizácii a k podpore samoregulácie – fyzického, duševného a duchovného tela.
Na kurze bude využívaná práca s telom, mentálnymi technikami, imaginatívne cvičenia, pohybové aktivity, diagnostika charakteru a teória bio- psycho-sexuálneho vývinu ženy a muža, liečebné metódy budú obohatené o kvantovú terapiu svetlom ( Ruská škola).

Lektorky:Ing. Dagmar Vojteková – bioterapeutka, regresná terapeutka, lektorka a terapeutka kranio-sakrálnej terapie, osteopatie, Kvantovej terapie svetlom, koučka, masérka a iné.
PhDr. Denisa Maderová – body-psychoterapeutka
Kedy? Pri dostatočnom počte záujemkýň (8)

Cena: 140 €/osoba/2 dni

 

Back to Top