O NÁS

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise tvorí psychologická ambulancia a tím odborníkov z oblasti psychológie, psychosomatiky, psychoterapie, liečebnej pedagogiky a iných psychologických a liečebných disciplín, ktoré podporujú celkové zdravie človeka. Zriadila ho v roku 2012 PhDr. Denisa Maderová, ktorá je zároveň odbornou garantkou centra.

Zameriavame sa na individuálny poradenský a terapeutický prístup k človeku, pričom plne akceptujeme a rešpektujeme individualitu klienta, jeho osobnosť a jedinečnosť, odlišnosti, či zvláštnosti. Klienta v poradenskom alebo terapeutickom procese sprevádzame a podporujeme na ceste úskaliami života.

Poradenský a terapeutický vzťah medzi klientom a psychológom, či terapeutom je založený na absolútnej dôvere. Klientovi sa snažíme pomôcť nachádzať riešenie osobných, no aj vzťahových problémov. Podporujeme ho v jeho jedinečnosti a v sebarozvoji, v rozhodnutiach a v konaní, pomáhame mu uzdravovať psychotraumatické zranenia, prijímať slabosti a zlyhania, vyrovnávať sa so stratami a s neistotou. Nachádzať v sebe vnútorné zdroje, ktoré vedú k duševnému, no tak isto k telesnému uzdraveniu.

Klienta vnímame ako celok duše a tela, preto sa v diagnostike a v terapii zameriavame aj na problémy, ktoré súvisia s psychosomatickým ochorením.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

 • liečba psychosomatických ochorení
 • úzkostné, depresívne a panické stavy
 • únavový syndróm a syndróm z vyhorenia
 • problémy súvisiace so stresom a s psychotraumatickým zranením
 • psychosomatické ochorenia chrbtice a pohybového aparátu
 • problémy pri výkone práce a v povolaní
 • podpora osobnostného rastu
 • podpora zdravého životného štýlu
 • poradenstvo a psychoterapia pre deti, mládež a rodinu
 • sprevádzanie v ťažkých životných a rodinných situáciách

NÁŠ TÍM

PhDr. Denisa Maderová

Klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka

(hlbinná body-psychoterapia, psychosomatika, diagnostika a terapia podľa TČM)

Psychologická ambulancia a psychoterapia, psychosomatika

Naša psychologická činnosť je zameraná na psychologické poradenstvo, psychoterapiu a coaching pre deti, adolescentov a dospelých. Niektorí z našich kolegov poskytujú poradenstvo pre páry a rodinu. Pracujeme so skupinami a s väčšími kolektívmi formou podpornej psychoterapie a terapie zameranej na podporu zdravého životného štýlu, osobnostný rast a sebapoznanie. Súčasťou našich služieb je aj psychiatrická starostlivosť v užšom rozsahu.

Terapeutická činnosť spočíva v psychoterapeutických metódach hlbinnej psychológie a psychoanalýzy, v prepojení s humanistickými smermi psychoterapie. Patrí sem Biodynamická psychoterapia – psychoterapia zameraná na telo a na telo zamerané psychoterapeutické smery ako terapia Somatic Experiencing a Biosyntéza. Tieto psychoterapeutické smery pracujú na analýze a terapii problému klienta a jeho charakteru, na psychotraumatickom zranení a liečbe psychotraumy. Tiež sa zameriavajú na liečbu psychosomatických ochorení prostredníctvom práce s telom, v prepojení telesných symptómov a psychiky. Ďalej využívame Rogeriánsku psychoterapiu, Existenciálnu analýzu a logoterapiu, terapiu podľa Tradičnej čínskej medicíny a Fytoterapiu. Zameriavame sa na terapiu pohybového aparátu. Klienta vnímame ako celok jeho emocionálneho prežívania a telesných pocitov.

 • Pri deťoch sa zameriavame na rodinnú terapiu a poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovných postupov a podporu vzťahovej väzby, na prevenciu pred psychotraumatickým zranením dieťaťa.

 • V rámci terapeutickej práce využívame verbálne a neverbálne metódy psychoterapie ako je psychoanalýza, metódy z geštalt psychoterapie, systemická práca, imaginatívne techniky, hranie rolí. Z na telo zameraných neverbálnych terapeutických metód je to vegetoterapia, focusing, biorelease monológ, metóda hakomi, regresná práca. Praktikujeme autogénny tréning, relaxácie, uvoľňujúce techniky a biodynamické masáže, deep draing masáže (psychoanalýza cez telo).

 • Zameriavame sa na diagnostiku a terapiu podľa Tradičnej čínskej medicíny a porozumenie problému, či ochoreniu klienta v prepojení západnej a tradičnej čínskej medicíny.
 • Poskytujeme psychoterapiu a liečbu psychosomatických ochorení a terapiu pre pohybový aparát.

Skupinová činnosť a skupinová terapia:

 • vedieme terapeutické a podporné skupiny
 • skupiny zamerané na  sebapoznanie, kreativitu a osobnostný rast
 • ponúkame programy pre podporu duševného zdravia ako prevenciu pred emočným vyhorením v pracovnom procese

Mgr. Linda Klein

Psychologička pre deti a dospelých, terapeutka, mediátorka

Mgr. Miloš Poštek

Psychológ, terapeut

supervízor

Mgr. Martin Mikulič

Psychologické poradenstvo pre deti, dospelých, páry a rodinu, supervízor

Mgr. Ivona Rankovová

Psychologička, arte terapeut, momentálne neprijíma nových klientov

Ing. Slavomír Uhrin

Terapeut Somatic Experiencing

(na telo zameraný smer)

Bc. PhDr. Lucia Adamovská

Poradkyňa v zdravom životnom štýle, certifikovaný kouč, odborná asistentka

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Detská psychiatrička a terapeutka pre deti a dospelých, externá spolupráca

Mgr. Jana Gerberová, PhD.

Psychologička pre deti a dospelých, terapeutka KIP

Terapia pohybového aparátu

Liečebná terapia bude zameraná na poradenstvo a liečbu ochorení chrbtice a pohybového aparátu.

Súčasťou liečebnej terapie bude aj Feldenkraisova práca, ktorá sa zameriava na podporu samouzdravujúcich mechanizmov tela prostredníctvom jemných pohybov. Prepojením pohybu a vnímania tela sa zvýši jeho mobilita, pružnosť, okysličenie a regenerácia tkaniva.

Matej Tkáč

Terapeut Feldenkraisovej metódy externá spolupráca

 

 

 

 

Back to Top