O NÁS

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise tvorí psychologická ambulancia a tím odborníkov z oblasti psychológie, psychosomatiky, psychoterapie, liečebnej pedagogiky a iných psychologických a liečebných disciplín, ktoré podporujú celkové zdravie človeka. Zriadila ho v roku 2012 PhDr. Denisa Maderová, ktorá je zároveň odbornou garantkou centra.

Zameriavame sa na individuálny poradenský a terapeutický prístup k človeku, pričom plne akceptujeme a rešpektujeme individualitu klienta, jeho osobnosť a jedinečnosť, odlišnosti, či zvláštnosti. Klienta v poradenskom alebo terapeutickom procese sprevádzame a podporujeme na ceste úskaliami života.

Poradenský a terapeutický vzťah medzi klientom a psychológom, či terapeutom je založený na absolútnej dôvere. Klientovi sa snažíme pomôcť nachádzať riešenie osobných, no aj vzťahových problémov. Podporujeme ho v jeho jedinečnosti a v sebarozvoji, v rozhodnutiach a v konaní, pomáhame mu uzdravovať psychotraumatické zranenia, prijímať slabosti a zlyhania, vyrovnávať sa so stratami a s neistotou. Nachádzať v sebe vnútorné zdroje, ktoré vedú k duševnému, no tak isto k telesnému uzdraveniu.

Klienta vnímame ako celok duše a tela, preto sa v diagnostike a v terapii zameriavame aj na problémy, ktoré súvisia s psychosomatickým ochorením.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

 • liečba psychosomatických ochorení
 • úzkostné, depresívne a panické stavy
 • únavový syndróm a syndróm z vyhorenia
 • problémy súvisiace so stresom a s psychotraumatickým zranením
 • psychosomatické ochorenia chrbtice a pohybového aparátu
 • problémy pri výkone práce a v povolaní
 • podpora osobnostného rastu
 • podpora zdravého životného štýlu
 • poradenstvo a psychoterapia pre deti, mládež a rodinu
 • sprevádzanie v ťažkých životných a rodinných situáciách

NÁŠ TÍM

PhDr. Denisa Maderová

Klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka

(hlbinná body-psychoterapia, psychosomatika, diagnostika podľa TČM)

Psychologická ambulancia a psychoterapia

Naša psychologická činnosť je zameraná na psychologické poradenstvo, psychoterapiu a coaching pre deti, adolescentov a dospelých. Niektorí z našich kolegov poskytujú poradenstvo pre páry a rodinu. Pracujeme so skupinami a s väčšími kolektívmi formou podpornej psychoterapie a terapie zameranej na podporu zdravého životného štýlu, osobnostný rast a sebapoznanie. Súčasťou našich služieb je aj psychiatrická starostlivosť v užšom rozsahu.

Terapeutická činnosť spočíva v psychoterapeutických metódach hlbinnej psychológie a psychoanalýzy, v prepojení s humanistickými smermi psychoterapie. Patrí sem Biodynamická psychoterapia – psychoterapia zameraná na telo a na telo zamerané psychoterapeutické smery ako terapia Somatic Experiencing a Biosyntéza. Tieto psychoterapeutické smery pracujú na analýze a terapii problému klienta a jeho charakteru, na psychotraumatickom zranení a liečbe psychotraumy. Tiež sa zameriavajú na liečbu psychosomatických ochorení prostredníctvom práce s telom, v prepojení telesných symptómov a psychiky. Ďalej využívame Rogeriánsku psychoterapiu, Existenciálnu analýzu a logoterapiu, terapiu podľa Tradičnej čínskej medicíny a Fytoterapiu. Zameriavame sa na terapiu pohybového aparátu. Klienta vnímame ako celok jeho emocionálneho prežívania a telesných pocitov.

 • Pri deťoch sa zameriavame na rodinnú terapiu a poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovných postupov a podporu vzťahovej väzby, na prevenciu pred psychotraumatickým zranením dieťaťa.

 • V rámci terapeutickej práce využívame verbálne a neverbálne metódy psychoterapie ako je psychoanalýza, metódy z geštalt psychoterapie, systemická práca, imaginatívne techniky, hranie rolí. Z na telo zameraných neverbálnych terapeutických metód je to vegetoterapia, focusing, biorelease monológ, metóda hakomi, regresná práca. Praktikujeme autogénny tréning, relaxácie, uvoľňujúce techniky a biodynamické masáže, deep draing masáže (psychoanalýza cez telo).

 • Zameriavame sa na diagnostiku a terapiu podľa Tradičnej čínskej medicíny a porozumenie problému, či ochoreniu klienta v prepojení západnej a tradičnej čínskej medicíny.
 • Poskytujeme psychoterapiu a liečbu psychosomatických ochorení a terapiu pre pohybový aparát.

Skupinová činnosť a skupinová terapia:

 • vedieme terapeutické a podporné skupiny
 • skupiny zamerané na  sebapoznanie, kreativitu a osobnostný rast
 • ponúkame programy pre podporu duševného zdravia ako prevenciu pred emočným vyhorením v pracovnom procese

Mgr. Linda Klein

Psychologička pre deti a dospelých, terapeutka, mediátorka

Mgr. Miloš Poštek

Psychológ, terapeut

supervízor

MSc. Soňa Algayerová

Psychologička, terapeutka

supervízorka

Mgr. Ivona Rankovová

Psychologička, arte terapeut, momentálne neprijíma nových klientov

Ing. Slavomír Uhrin

Terapeut Somatic Experiencing

(na telo zameraný smer)

Mgr. Martin Mikulič

Psychologické poradenstvo pre deti, dospelých, páry a rodinu

supervízor

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Detská psychiatrička a terapeutka pre deti a dospelých, externá spolupráca

Bc. PhDr. Lucia Adamovská

Poradkyňa v zdravom životnom štýle, certifikovaný kouč, odborná asistentka

Kariérne poradenstvo a koučing

Koučing je psychologická disciplína, ktorá umožňuje rýchle a efektívne riešenie problémov v rôznych oblastiach života. Kouč na základe svojho špecifického výcviku pracuje s klientom a vytvára priestor pre nájdenie jeho vlastného a najlepšieho riešenia. Každý je iný a jedinečný. Každý potrebuje iné riešenie svojho problému. Koučing je špeciálna starostlivosť o človeka.

Janette Dujková

Certifikovaný kouč a kariérna poradkyňa

Terapia pohybového aparátu

Liečebná terapia bude zameraná na poradenstvo a liečbu ochorení chrbtice a pohybového aparátu.

Súčasťou liečebnej terapie bude aj Feldenkraisova práca, ktorá sa zameriava na podporu samouzdravujúcich mechanizmov tela prostredníctvom jemných pohybov. Prepojením pohybu a vnímania tela sa zvýši jeho mobilita, pružnosť, okysličenie a regenerácia tkaniva.

Matej Tkáč

Terapeut Feldenkraisovej metódy

 

 

 

 

Back to Top