O NÁS

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise tvorí psychologická ambulancia a tím odborníkov z oblasti poradenskej a klinickej psychológie, psychosomatiky, psychoterapie, arte terapie, liečebnej pedagogiky a iných psychologických a liečebných disciplín, ktoré podporujú celkové zdravie človeka. Zriadila ho v roku 2012 PhDr. Denisa Maderová, ktorá je zároveň odbornou garantkou centra.

Zameriavame sa na individuálny poradenský a terapeutický prístup k človeku, pričom plne akceptujeme a rešpektujeme individualitu klienta, jeho osobnosť a jedinečnosť, odlišnosti, či zvláštnosti. Klienta v poradenskom alebo terapeutickom procese sprevádzame a podporujeme na ceste úskaliami života.

Poradenský a terapeutický vzťah medzi klientom a psychológom, či terapeutom je založený na absolútnej dôvere. Klientovi sa snažíme pomôcť nachádzať riešenie osobných, no aj vzťahových problémov. Podporujeme ho v jeho jedinečnosti a v sebarozvoji, v rozhodnutiach a v konaní, pomáhame mu uzdravovať psychotraumatické zranenia, prijímať slabosti a zlyhania, vyrovnávať sa so stratami a s neistotou. Nachádzať v sebe vnútorné zdroje, ktoré vedú k duševnému, no tak isto k telesnému uzdraveniu.

Klienta vnímame ako celok duše a tela, preto sa v diagnostike a v terapii zameriavame aj na problémy, ktoré súvisia s psychosomatickým ochorením.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

 • liečba psychosomatických ochorení
 • úzkostné, depresívne a panické stavy
 • únavový syndróm a syndróm z vyhorenia
 • problémy súvisiace so stresom a s psychotraumatickým zranením
 • psychosomatické ochorenia chrbtice a pohybového aparátu
 • problémy pri výkone práce a v povolaní
 • podpora osobnostného rastu
 • podpora zdravého životného štýlu
 • poradenstvo a psychoterapia pre deti, mládež a rodinu
 • arte terapia
 • sprevádzanie v ťažkých životných a rodinných situáciách

NÁŠ TÍM

PhDr. Denisa Maderová

Klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka

(hlbinná body-psychoterapia, psychosomatika, diagnostika a terapia podľa TČM)

momentálne neprijíma nových klientov

Psychologická ambulancia a psychoterapia, psychosomatika

Naša psychologická činnosť je zameraná na poradenstvo, psychoterapiu a coaching pre deti, adolescentov a dospelých. Niektorí z našich kolegov poskytujú poradenstvo pre páry a rodinu a tiež arte terapiu. Pracujeme so skupinami a s väčšími kolektívmi formou edukácie a zážitkovej práce, zameranej na podporu zdravého životného štýlu a lepšieho zvládania stresu v pracovnom prostredí. Zameriavame na osobnostný rast a sebapoznanie.

Pri deťoch sa zameriavame na rodinnú terapiu a poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovných postupov a podporu vzťahovej väzby, na prevenciu pred psychotraumatickým zranením dieťaťa.

Psychoterapeutická činnosť spočíva v terapeutických metódach hlbinnej psychológie a psychoanalýzy, v prepojení s humanistickými smermi psychoterapie. Patrí sem Biodynamická psychoterapia – hlbinná psychoterapia zameraná na telo, terapia Somatic Experiencing a Biosyntéza. Tieto psychoterapeutické smery sa zameriavajú na liečbu ranných psychotraumatických zranení, pracujú na harmonizácii charakterovej štruktúry osobnosti, na podpore celkového zdravia. Podporujú a vedú klientov k lepšiemu zvládaniu bežného života, v ktorom môžu čeliť strachu, úzkostiam, depresívnym stavom, či psychosomatickým ochoreniam. V terapeutickej praxi využívame Katatímne-imaginatívnu psychoterapiu, Arte terapiu a podpornú psychoterapiu.

Psychosomatická a celostná medicína je zameraná na diferenciálnu diagnostiku a terapiu psychických a somatických ochorení, ktoré majú psyhogénne príčiny. Sú nimi stres, konflikt, frustrácia a psychická trauma. Patria sem napríklad problémy pohybového aparátu ako bolesť chrbtice, závrate (vertgo), hučanie v ušiach (tinitus), problémy gastrointestinálneho traktu ako je Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, poruchy príjmu potravy a iné. Lieči problémy kardio-vaskulárneho charakteru ako sú výkyvy v krvnom tlaku, či arytmie, hormonálne poruchy, autoimunitné ochorenia a pod. V terapii prepájame prístupy západnej a východnej – celostnej medicíny. V rámci diagnostiky využívame diagnostiku podľa hlbinnej psychológie a psychoterapie zameranej na telo a tiež  diagnostiku podľa Tradičnej čínskej medicíny a bylinnú liečbu – Fytoterapiu. Klienta vnímame ako celok jeho emocionálneho prežívania a telesných symptómov.

Skupinová činnosť a skupinová terapia:

 • vedieme terapeutické a podporné skupiny zamerané na zdravý životný štýl a lepšie zvládanie stresu
 • skupiny zamerané na  sebapoznanie, kreativitu a osobnostný rast
 • ponúkame programy pre podporu duševného zdravia

Mgr. Jana Gerberová, PhD.

Psychologička pre deti a dospelých terapeutka KIP

Ing. Slavomír Uhrin

Terapeut Somatic Experiencing a Biosyntéza

psychosomatika a práca s traumou

Mgr. Martin Mikulič

Psychologické poradenstvo pre deti, dospelých, páry a rodinu, supervízor a kouč

Mgr. Ivona Rankovová

Psychologička, arte terapeutka

momentálne neprijíma

nových klientov

Mgr. PhDr. Lucia Adamovská, ACC

Psychologička

certifikovaný kouč, poradkyňa

Mgr. Katarína Mihinová

Psychologička

certifikovaná arte terapeutka

lektorka

Spolupracujeme so špecialistami

Odborná externá spolupráca s kolegami z oblasti detskej psychiatrie, poradenstva v oblasti duševného zdravia, psychoterapie a fyzioterapie. Kolegovia majú svoje poradenské a terapeutické centrá, ktoré nie sú súčasťou centra Sunrise.

 

MUDr. Eva Kružliaková, PhD.

Detská psychiatrička a terapeutka pre deti a dospelých, externá spolupráca

Mgr. Miloš Poštek

Psychológ, terapeut, supervízor,

externá spolupráca

Mgr. Linda Klein

Klinická psychologička, terapeutka, mediátorka, externá spolupráca

Matej Tkáč

Terapeut Feldenkraisovej metódy, externá spolupráca

 

 

 

Back to Top