Mgr. Jana Gerberová, PhD.

Psychologické poradenstvo pre deti, mládež a dospelých, terapia KIP

 • Emocionálne problémy – úzkosť, strach, frustrácia, smútok
 • Zvládanie náročných životných situácií – vzťahové a rodinné problémy, zmena
 • Podpora v osobnostnom raste a rozvoji
 • Podpora a poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy detí
 • Rozvoj rodičovských kompetencií

PROFIL

Mgr. Janka Gerberová, PhD.

Psychologička pre deti a dospelých, terapeutka KIP

KVALIFIKÁCIA

Vzdelanie:

 • Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, školská psychológia, doktorandské štúdium(2012-2015)
 • Filozofická fakulta UK, odbor psychológia, magisterské štúdium (2008-2010)
 • Filozofická fakulta UK, odbor psychológia, bakalárske štúdium (2205-2008)

 Vzdelávanie v psychoterapii:

 •  Frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v metóde KIP (Katatýmne – imaginatívna psychoterapia) (nov.2016 – súčasnosť)
 • Psychosomatika – špeciálny seminár KIP (apr.2019)
 • Práca s KIP v skupine (mar.2019)
 • medzinárodný seminár pre KIP – A – úvodný seminár (apr.2016)
 • Využitie Aplikovanej Behaviorálnej analýzy pri výchove a vzdelávaní detí s PAS (apr.2015 – sept.2015)
 • Efektívny pomáhajúci rozhovor pre pokročilých (okt.2011)
 • Autogénny tréning I. – základný stupeň (jan.2010)
 • Základný kurz Transakčnej analýzy „101” (nov.2008)
 • 2THERAPY s.r.o.psychológ (2014-2015) – individuálne, párové a rodinné konzultácie a psychologické poradenstvo
 • Cambridge International Schoolškolský psychológ (2013-2014) – skupinová a individuálna práca so žiakmi, aktívne pozorovanie žiakov, poradenstvo, úzka pravidelná spolupráca a komunikácia s učiteľmi, metodické usmernenie učiteľov, komunikácia s rodičmi, psychologická diagnostika žiakov s poruchami učenia a správania.
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenciepsychológ (2010-2013) – realizovanie primárnej prevencie na školách, skupinová práca so žiakmi ZŠ a SŠ, sekundárna prevencia, individuálna práca s klientom, poradenstvo, komunikácia s koordinátorom, učiteľmi a rodičmi, psychologická diagnostika žiakov s poruchami učenia a správania.
mail: jgerberova@sunriseporadna.sk
tel: +421 907 135 480

 

Back to Top