Ing. Slavomír Uhrin

Terapeut Somatic Experiencing

  Individuálne poradenstvo a terapia – na telo zameraný prístup

  • Prístup zameraný na telesné prežívanie
  • Podpora regulácie a harmonizácie nervového systému
  • Spracovanie traumatických zážitkov a ich následkov – telesné symptómy, rušivé spomienky, prílišná senzitivita a emočná reaktivita na vonkajšie podnety, znížená schopnosť cítiť a prežívať, a pod.

PROFIL

Ing. Slavomír Uhrin

Terapeut Somatic Experiencing

KVALIFIKÁCIA

 • Absolvoval 3-ročný výcvik v metóde Somatic Experiencing (SE, zakladateľ Peter Levine) zameranej na spracovanie traumatických zážitkov (r. 2013)
 • Od r. 2019 je v komplexnom výcviku v na telo zameranej psychoterapii-Biosyntéza, ktorý má významné české a európske akreditácie (ČAP, EAP)
 •  Od r. 2019 je členom profesijnej organizácie Asociace Somatic Experiencing
 • Pracuje pod supervíziou skúsených domácich aj zahraničných terapeutov
 • Absolvoval Psychoterapeutické minimum organizované akreditovaným tréningovým inštitútom EAP

Ďalšie vzdelávania:

 • Absolvoval intenzívny 5-týždňový seminár v proces-orientovanej psychológii (POP) v Portland, Oregon, US (r. 2001) a množstvo vzdelávacích seminárov v POP
 • Absolvoval niekoľko postgraduálnych seminárov v SE – napr. Práca s traumou u detí s Maggie Kline (r .2015)
 • Trauma a disociácia s Ittou Wiedenmann (r. 2015)
 • Absolvoval časť výcviku v Integratívnej psychoterapii zameranej na telo (ČAPZT, r. 2018) a semináre venované bioenergetickým cvičeniam
 •  Absolvoval semináre Psychoterapia traumy s Biodynamickým terapeutom Elim Weidenfeldom (r. 2019)
mail: su@sunriseporadna.sk
tel: +421 904 661 960

 

Back to Top