Zotrvávanie v milostnom trojuholníku spôsobuje emocionálnu nestálosť

Kým slobodní to majú pri výbere toho pravého ľahšie aspoň v tom, že zlá voľba ich prinajhoršom pripraví o oboch milencov, zadaní riskujú, že pre sebaklam a krátke vzplanutie prídu o to najcennejšie – rodinu. Pred dlhodobým zotrvávaním v ľúbostnom trojuholníku by sa však mali mať na pozore obe skupiny. V opačnom prípade ich neminie emočná rozpoltenosť, ktorá im bude brániť v osobnostnom vývoji.

Dvakrát merať, raz strihať

„Zaláskovať“ sa do viacerých nápadníkov súčasne je príznačné pre obdobie dospievania. Súvisí to s emočnou nezrelosťou a citovou nestálosťou adolescenta. „V súčasnosti sa často stáva, že obdobie emocionálneho a osobnostného dozrievania sa predlžuje. Emočná nestálosť u adolescenta je prirodzená a nemusí znamenať, že v dospelosti sa bude správať rovnako vrtošivo,“ hovorí psychologička Denisa Maderová. Poznamenáva, že i mladí po dvadsiatke bežne prechádzajú fázami pochybností, extrémov, rozhodovania a hľadania. „Je to proces sebapoznávania, v ktorom objavujú vlastnú sexualitu,“ dodáva. Aj preto mladých vyzýva, aby sa nehrnuli do manželstva prv, než sa definitívne ustália. Unáhlené rozhodnutie sa im totiž môže vrátiť ako bumerang. „Ak sa budú snažiť potlačiť túto prirodzenú fázu, určite sa vráti, a to práve v období, keď si to budú najmenej želať,“ varuje.

Rozum a cit

Podmienkou na správny výber partnera je sebapoznanie a schopnosť vedieť, čo skutočne chceme. Keď v tom máme jasno, je veľmi pravdepodobné, že svoje rozhodnutie tak ľahko neoľutujeme. „V prvom rade by mal človek vedieť, čo hľadá. Či je to dobrodružstvo, vyplnenie času, alebo istota, citová hĺbka, prípadne založenie rodiny,“ zdôrazňuje Maderová. Následne treba zvážiť, čo naozaj cítime a čo nám na našich ctiteľoch imponuje, kde bije do očí len fyzická príťažlivosť a kde sa črtá aj vnútorné porozumenie. „Určite nie je na škodu porovnať si kvality nápadníkov a určiť, ktoré z nich sú prioritné a dokážu uspokojiť naše potreby,“ pokračuje odborníčka. Pozor si však treba dať na prílišnú prieberčivosť.

Milenec, ktorý svojho soka prevyšuje v mnohých ohľadoch, neznamená automaticky víťazstvo. Vždy je rozumnejšie staviť na toho, pri kom si možno zachovať svoju pôvodnú tvár a kto nás nepotrebuje meniť. „Treba si položiť otázku, v spoločnosti ktorého z potenciálnych partnerov sa cítime uvoľnenejšie, môžeme byť sami sebou, nemusíme sa pretvarovať a hrať na to, čo nie sme,“ nadväzuje psychologička Diana Bultmanová. Rozhodujúce je aj to, s kým si bez prikrášľovania dokážeme predstaviť spoločnú budúcnosť vo väčšom časovom horizonte, napríklad päť a viac rokov. Ťažšie pri výbere toho pravého to majú ženy, ktoré volia medzi manželom a milencom.

Prípadný chybný krok ich totiž môže pripraviť o rodinu. Bultmanová v takom prípade odporúča prihliadať nielen na emócie, ale aj ratio a možné následky vyplývajúce z rozvodu. Dlhodobé vajatanie a odkladanie riešenia na neurčito však nie sú riešením. Sedenie na dvoch stoličkách totiž škodí nielen nerozhodnej žene nachádzajúcej sa v milostnom zovretí, ale i jej okoliu. „Dotyčná dáma zostáva emočne rozpoltená a nemôže sa vnútorne ustáliť, čo ju brzdí v osobnostnom a emocionálnom dozrievaní,“ upozorňuje na možné riziká Maderová.

Prospechárstvo

Pri výbere toho pravého nezaškodí sňať si ružové okuliare a oboch milencov si preklepnúť. Najprv si treba posvietiť na charakter. Bultmanová upozorňuje, že muž, ktorý chce zapôsobiť, sa môže správať neprirodzene. Ak si žena už v prvých týždňoch či mesiacoch trvania vzťahu všimne vlastnosť, ktorá sa jej nepozdáva, netreba si nahovárať, že sa to časom upraví a zmení. Skôr naopak. Následne treba podľa oslovených odborníčok upriamiť pozornosť aj na vzťah dotyčných pánov k ich matkám. Je totiž možné, že vzorec správania, ktorý si osvojili voči svojej mame, odkopírujú a použijú aj v prípade partnerky. Jednoducho povedané, koľko úcty a rešpektu prejavujú súperiaci milenci voči matke, toľko ich nadelia aj svojej nastávajúcej.

Pridlhé rozmýšľanie

O ženách je známe, že v dobýjaní lásky sú vytrvalejšie a nevzdávajú sa tak rýchlo. Mužov, naopak, vynakladaná snaha a dvorenie vychádzajúce nazmar po čase omrzia a začnú sa obzerať po inom objekte. Nerozhodné ženy by tak napokon mohli prísť o oboch milencov. „Prílišná nerozhodnosť a neistota spôsobia, že ju muži prestanú brať vážne,“ varuje Maderová. Vypomstiť by sa mohla aj ženská vypočítavosť. Baženie po majetku a vysokom spoločenskom statuse zastiera zrak.

Takáto žena neraz zaujme alibistický postoj. „V danej chvíli si ťažko pripustí, že účelne kalkuluje. Keď jej to niekto vytkne, zvykne racionalizovať, hľadať rôzne pseudodôvody, že jej rozhodnutie nezávisí napríklad od finančnej zábezpeky partnera,“ približuje Bultmanová. A na záver pridáva memento, že hodnoty ako matéria a spoločenský status nie sú stále. Keď sa pominú, môže vyjsť na povrch skutočná partnerova tvár, hoc aj v podobe necitlivého človeka.

Autor: MÁRIA UKROPCOVÁ