Sunrise centrum:  Skupinové aktivity, pravidelné cvičenie šaolínskeho Wu Gulun Kung fux

Psychologické a terapeutické centrum psychosomatiky a celostnej medicíny

 

Sunrise je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré tvorí psychologická ambulancia a tím odborníkov z oblasti psychológie, psychoterapie, psychosomatiky a celostnej medicíny, liečebnej pedagogiky a koučingu.

Back to Top